Щампован бетон, декоративен бетон - Салмеро ООД
Щампован и декоративен бетон - Салмеро ООД
Български
English
Контакти
Нови идеи, нови начинания, нови приятели! 
Bookmark and Share
Гласувайте за този сайт!
© 2007-2014 Салмеро ООД
Никаква част от този сайт не може да бъде репродуцирана без изричното писмено съгласие на Салмеро ООД
© AlexMan - Web design
Модерните еластомерни композиции, използвани за хидроизолационни уплътнителни маси обикновено са на основа полисулфиди и полисилоксани. Те притежават висока еластичност и адхезия. Обикновено  се втвърдяват от влагата на въздуха или каталитично. Широкото им приложение се ограничава от високата  цена на тези материали. Последното до голяма степен се отнася и за уплътнителните маси на основа бутилкаучук и полиакрилати, повечето от които съдържат в състава си и органични разтворители.
Използването на водоразредими полимерни дисперсии за получаване на водоустойчиви и еластични уплътнителни маси, шпакловки и покрития представлява интерес както за избягването на токсичните и пожароопасни органични разтворители, така и за икономическата изгода при получаването им от по-евтини изходни суровини.
В разработената от  Салмеро ООД  композиция  Акрилфлекс 2K се използват сравнително евтини изходни суровини, което позволява получаването на материал с ниска себестойност и добри качествени показатели. С използването на водни полимерни дисперсии се избягва употребата на токсични и пожароопасни разтворители. Получените композиции са модерни и екологично чисти, без вредни емисии в околната среда.
Двукомпонентни хидроизолационни покрития за бетон
Акрилфлекс 2K спада към уплътнителнте маси на основа водни полиакрилати, полиметакрилати и техните съполимери.
Oт произведените основни състави (в случая дисперсии) се получават уплътнителни маси. По-голямата част полиакрилатни уплътнителни маси съхнат чрез изпарение на съдържащата се в дисперсията вода. Някои акрилатни дисперсионни уплътнителни маси, съдържащи свободни карбоксилни групи (напр. акрилова киселина) могат да реагират допълнително със силно алкалната среда на основата, например бетон. При това взаимодействие възникват трудно разтворими или неразтворими металорганични полимерни комплекси, които придават на дисперсионните уплътнителни маси по-добра водоустойчивост.
В състава на полиакрилатните уплътнителни маси участват още като пълнители пигменти, пластификатори и добавки за подобряване на приложните и експлоатационни качества. Отделянето на течната фаза (в случая вода) чрез изпарение от материала води до значително забавяне на съхненето в дълбочина и получаване на микропори, които рязко влошават водоустойчивостта на материала.
Поради това в състава на Акрилфлекс 2K има хидравлични свързващи вещества,  които чрез хидратация се свързват с водната дисперсна среда. По този начин  се облекчава коалисценцията на частиците на полимера в дълбочина и се елиминира в значителна степен необходимостта от нейното отделяне по физичен начин.
Акрилфлекс 2K  представлява двукомпонентен хидроизолационен материал на основа водни полимерни дисперсии.
Приложение: Предназначен е за хидроизолация на покривни плоскости от бетон, за изпълнение на хидроизолационен слой под настилки на тераси и балкони, като покритие преди полагане на керамични облицовки и настилки в бани и други мокри помещения.
Акрилфлекс 2K  се състои от два компонента:
Компонент А  е течната съставка, представляваща еластична дисперсия
Компонент Б  е хомогенна суха смес
Начин на работа:
1. Повърхностите върху, които трябва да се нанася материала трябва да са сухи, почистени от прах, мазни петна и други замърсявания. Ако има нездрави повърхности е желателно да се отстранят преди нанасянето на материала.
2. Нанася се грунд Акрилфлекс, с четка или валяк. Оставя се да съхне в продължение на минимум 3 часа.
3. След изсъхването на грунда следва нанасянето на двукомпонентния материал, който се подготвя по следния начин:
- Смесва се Компонент А с Компонент Б  в съотношение 1 : 1.5 до 2.  Разбърква се добре до хомогенизиране на сместа. Така подготвеният разтвор може да се използува до 2 часа след смесването.
- Нанася се с четка "твърд косъм".
- При необходимост се разрежда с вода до 5%.
- Изпълнява се в два  слоя от 1 мм, като от слой до слой се изчакват минимум 8 часа при температура на околната среда 20°С . Полагането на всеки следващ слой се извършва в посока перпендикулярна на предходния, като се внимава материала да се нанася плътно без пропуски (шупли). След приключване на работа инструментите се почистват с вода.
Условия за изпълнение:
- Да не се полага при температури извън интервала от +5 до +30 °С, пряко слънчево греене и валежи
- Не се допуска смесването с други материали
Акрилфлекс 2K  е материал за професионална употреба !
Гласувай за мен в BGTop100.com
Жизнерадостна и творческа пролет!