Щампован бетон, декоративен бетон - Салмеро ООД
Щампован и декоративен бетон - Салмеро ООД
Bookmark and Share
Български
English
Гласувайте за този сайт!
Банско
Имоти
SOS Детски селища България
Stamped Concrete - The Concrete Network
За дома - БГ
Marshalltown Co USA
Search Europe
Контакти Салмеро ООД
free web site trafffic and promotion
seo google
Гласувай за мен в BGTop100.com
В какви граници варира дебелината на щампования бетон?
 • Дебелината на бетона се определя от предвиденото натоварване, типа и степента на уплътнение на терена. Добре е при определянето на дебелината да се консултирате с проектант.  Минималната дебелина на работа при бетон с фракция 5/15 е 7 сантиметра. Най често прилаганата дебелина е между 8 и 10 сантиметра. При употребата на по-ситни фракции са възможни и по-малки дебелини - до около 4 см.
 • Дебелината на бетона определя и размера на полето на полагане, като не се превишава страна:
             при 7см - 3м; при 10см - 4м; при 12см - 5м; при 15см - 6м.
Пример: Размер на площадката 28м на 4м.
За да се залее наведнъж дебелината става 10 см и се прерязва през 3м с фугооформящ нож (Groover), който изтънява дебелината на настилката и тя се пропуква в самата фуга при свиването на бетона. Впоследствие тя работи като делатационна фуга.

Защо се използват магнезиеви и метални инструменти при различните фази на полагане на щампования бетон?
 • При първоначалното втриване на прахообразните цветни втвърдители (посипки) се използват магнезиеви инструменти, които не затварят порите на бетона. След разпръскването на втория слой втвърдител обикновено се използват метални инструменти, които затварят порите на бетона. За постигането на добри резултати винаги използвайте професионални инструменти за щампован бетон!
Начин на полагане на посипките (цветните втвърдители) при хоризонтално щамповане?
 • При хоризонталното полагане посипката представлява сух топинг, който се разпръсква върху пресния бетон . Втриването му става с магнезиеви инструменти, които не затварят порите . След разпръскването на втория слой се използват метални инструменти, които затварят порите. След матиране на повърхността се пристъпва към щамповане с щампи за хоризонтално щамповане.
Има ли разлика в понятията щампован и декоративен бетон и ако има каква е тя - в технологията на нанасяне или в състава?
 • Щампованият бетон  по-скоро е част (като техника на полагане) от необятната материя на декоративния бетон, който включва в себе си изключително много техники на полагане и обработка, използването на редица материали и комбинации между тях. Ето някои примери (без претенции за изчерпателност): декоративна текстура чрез пръскане с шаблон или с преливане, киселинно патиниране, ръчно посипване и гравиране, гравиране чрез пясъкоструене в шаблон, вибро-бетонни изделия, стъклено армиран бетон и много други.
Кои са основните стъпки на изработката на щампования бетон?
             Основните стъпки са:
 • Полагане и подравняване на бетона
 • Оцветяване на бетона
 • Прилагане на разделителен агент
 • Щамповане на бетона
 • Финална обработка на щампования бетон
Може ли щампованият бетон да се нанася върху стар бетон?
Трябва ли старият бетон да се обработва предварително по някакъв начин?
 • Съществуващ бетон в повечето случай е добра основа за изпълнение на щампован бетон. Дали щампованият бетон да бъде свързан или освободен (чрез полиетилен) от съществуващия е въпрос на преценка на много фактори:  състояние на повърхността, разпределение на фуги, наклон и др. Важно е да се знае, че съществуващите фуги и пукнатини в подложния бетон се проявяват и върху следващия слой при положение, че са слепени. Това трябва да се вземе под внимание при разпределяне на паната. За свързване между двата пласта се използва бетон-контакт при гладка повърхност или дълбоко проникващ грунд при пореста повърхност.
Всяка една от манипулациите трябва да стане в точния момент от свързването на бетона. Добре обучен екип от 5 човека може да изпълни качествено около 50 м2 на ден. В изпълнението на настилките има много скрити процедури и ако те не се изпълнят, резултатът е некачествена настилка от щампован бетон.
Какво е полимерно модифициран бетон?
Връзката между бетон, цимент и полимер може най-общо да се изрази в следните две понятия:
 • Бетони, пропити с полимер - при пропиването се използват различни вещества и смеси от вещества, като се прилагат разнообразни технологии. Най-често се използват мономери, които започват да полимеризират след проникването в бетоновото изделие.
 • Полимерцименти - композити, които се образуват при съчетаването на органични и неорганични свързващи вещества в определено съотношение, при което проявяват и допълват положителните си качества. 
В най-общият случай полимерно модифицираният бетон е бетонова смес (от цимент, пясък, напълнители), която е модифицирана с акрилни полимерни добавки, придаващи й висока здравина и изключителни свързващи качества.
Каква е цената на щампования бетон?
Цената на щампования бетон варира и се определя основно от следните фактори:
 • квадратура на изпълнявания обект. В редица случаи при голяма квадратура на изпълнявания обект относителната цена на кв.метър е по-ниска.
 • сложност на изпълнение на проекта
 • разположение на обекта
 • проектна дебелина и армировка на бетона в зависимост от предвиденото натоварване
 • не на последно място цената на изпълнения проект зависи от качеството на изпълнение (респективно - от квалификацията на изпълнителя)
При определяне на дебелината на щампования бетон винаги се консултирайте с проектант!
Може ли щампованият бетон да се изпълнява през зимата?
 • Не се препоръчва изпълнение на щампован бетон при температури на въздуха под 5 градуса по Целзий.
 • Не се препоръчва също така и употребата на добавки за зимно бетониране.
 • В редица случаи се прави сравнение между цената на покритие (особено на открити терени) с щампован бетон и на такова, изпълнено с  традиционни материали - естествен камък, предварително отляти бетонни форми и др. Следва да се отбележи, че крайната цена на кв. метър щампован бетон е равна или по-ниска на споменатите две традиционни покрития.
 • В същото време стойността на щампования бетон ( и не на последно място - добавената стойност на даден обект, изпълнен с щампован бетон) става очевидна при едно такова сравнение. Няма друг материал, който да увеличава в такава степен своята относителна стойност по отношение на такива фактори като дълговечност, гъвкавост на дизайна и многообразие от форми, способност за адаптиране към потребителските изисквания и уникалност, естетичност, скорост на изработка, необходима поддръжка. Публикуваните данни за такива сравнения в полза на щампования (декоративен) бетон са многобройни.
Цена и стойност на щампования бетон в сравнение с други покрития?
Избледнява ли щампования бетон? Какви са минималните изисквания за поддръжката му?
 • Щампованият бетон изисква в някаква степен една редовна поддръжка (в значително по-малък обем от тази за традиционните покрития), която основно се състои в премахването на натрупалите се върху повърхността растителни (и други) отпадъци, премахване на съществуващи петна от други органични и неорганични замърсители, периодично промиване с вода. Тук е мястото да отбележим липсата на редица проблеми, свързани с поддръжката на покрития от естествен камък или готови бетонни форми, като периодично премахване на плевели, мъх и пр.
 • Най-добрата защита срещу избледняване е редовното нанасяне (на 2-3 години) на импрегнатор, който освежава цвета на щампованата повърхност, подобрява външния й вид и я предпазва от действието на UV лъчите. Виж импрегнатори за бетон!
 • Периодичното нанасяне на импрегнатор е най-добрият метод за предпазване на щампования бетон от проникването на влага, на използваните химикали за размразяване на ледени покрития и от абразивни въздействия.
 • Често повторното нанасяне на импрегнатор в рамките на 1-2 години след изработката на даден обект с щампован бетон е едно от основните условия, свързани с изпълнението на гаранционната поддръжка на реализирания обект от страна на фирмата-изпълнител.
Съвместими ли са различните видове импрегнатори за бетон?
 • Най-общо импрегнаторите за щампован бетон са на базата на разредители и на водна основа.
 • Винаги трябва да се използва импрегнатор от един и същ вид!
 • Не нанасяйте импрегнатор на база разтворител върху импрегнатор на водна основа! Консултирайте се с производителя на продукта! Вижте Импрегнатори за бетон!
Често задавани въпроси
Нови идеи, нови начинания, нови успехи.      Да ги реализираме заедно! 
© 2007-2014 Салмеро ООД
Никаква част от този сайт не може да бъде репродуцирана без изричното писмено съгласие на Салмеро ООД
© AlexMan - Web design